กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

หมวด: โครงสร้างการบริหาร เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 14 สิงหาคม 2558 เขียนโดย Super User

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

 

นางจิรฐา งามพร้อม

หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

นางมยุรี ศรชัย

อนุบาล1

นางสาววรรษา  ท้วมศิริ

ชั้น อ.2

นางรัชนี สว่างแสง

ชั้น ป.1

นายสมชาย  ศรชัย

ชมรมคอมพิวเตอร์

นางจิรฐา งามพร้อม

ชั้น ป.2

นางสาวกัลยาณี ปานประเสริฐ

ชั้น ป.3

นางสรพรรษ หุ่นดี

สอนชั้น ป.4

นายสุวิทย์ หุ่นดี

สอนชั้น ป.5

นางลัดดา อุดมสุข

สอนชั้น ป.3

 

นางสาวกาญจนา จำนงศักดิ์

 สอนชั้น ป.1-6 

 

 

 นางนฤพรรณ สบายใจ

สอนชั้น ป.6

 

 

นายพงษ์พัฒน์ พรุกรัด

ชมรมกีฬา

 

ฮิต: 3632