กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

หมวด: โครงสร้างการบริหาร เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 14 สิงหาคม 2558 เขียนโดย Super User

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

 

นางสาวกาญจนา จำนงศักดิ์

หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

นางมยุรี ศรชัย

อนุบาล2

นางสาววรรษา  ท้วมศิริ

ชั้น อ.3

นางรัชนี สว่างแสง

ชั้น ป.1

นายสมชาย  ศรชัย

สอนชั้น ป.4

นายพงษ์พัฒน์ พรึกรัด

ชั้น ป.1-6

นางสาวกัลยาณี ปานประเสริฐ

ชั้น ป.3

นางสาวปิยาภรณ์ มากแก้ว

สอนชั้น ป.3-6

นายสุวิทย์ หุ่นดี

สอนชั้น ป.5

นางสาววชิราภรณ์ สร้อยสงิม

สอนชั้น ป.3-6

 

นางสาวกาญจนา จำนงศักดิ์

 สอนชั้น ป.1-6 

 

 

 นางนฤพรรณ สบายใจ

สอนชั้น ป.6

 

 

 

 

ฮิต: 5266