กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

หมวด: โครงสร้างการบริหาร เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 14 สิงหาคม 2558 เขียนโดย Super User

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

 

นายสาโรช ดิษฐใจ

หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

นางมยุรี ศรชัย

อนุบาล2

นางสาววรรษา  ท้วมศิริ

ชั้น อ.3

นางสาวภัทรา เทียนเถาวัลย์

ชั้น ป.1

 

นางสาวกานพิชชา คงพัฒน์

ชั้น ป.2

นางสาวสุมลธา ยุติธรรม

ชั้น ป.3

นางสาวสุพัตรา ทองสลัด

ชั้น ป.4

นายา่โรช ดิษฐใจ

ชั้น ป.5

นางสาวปิยาภรณ์ มากแก้ว

ชั้น ป.6

 

นายพงษ์พัฒน์ พรึกรัด

ครูพิเศษ

 

 

 

นางสาวธัญญาภรณ์ สร้อยทอง

ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

 

ฮิต: 14911