ข้อสอบ O-NET ปี2558

หมวด: Uncategorised เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 27 มิถุนายน 2559 เขียนโดย Super User

ข้อสอบ O-NET ปี2558 ชั้นประถมศึกษาปีที่6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

61 ภาษาไทย ป.6 ปีการศึกษา 2558

62 สังคมศึกษาฯ ป.6 ปีการศึกษา 2558

63 ภาษาอังกฤษ ป.6 ปีการศึกษา 2558

64 คณิตศาสตร์ ป.6 ปีการศึกษา 2558

65 วิทยาศาสตร์ ป.6 ปีการศึกษา 2558

91 ภาษาไทย ม.3 ปีการศึกษา 2558

92 สังคมศึกษาฯ ม.3 ปีการศึกษา 2558

93 ภาษาอังกฤษ ม.3 ปีการศึกษา 2558

94 คณิตศาสตร์ ม.3 ปีการศึกษา 2558

95 วิทยาศาสตร์ ม.3 ปีการศึกษา 2558

เฉลย-61-ภาษาไทย-ป6-ปีการศึกษา-2558

เฉลย-62-สังคมศึกษา-ป6-ปีการศึกษา-2558

เฉลย-63-ภาษาอังกฤษ-ป6-ปีการศึกษา-2558

เฉลย-64-คณิตศาสตร์-ป6-ปีการศึกษา-2558

เฉลย-65-วิทยศาสตร์-ป6-ปีการศึกษา-2558

เฉลย-91-ภาษาไทย-ม3-ปีการศึกษา-2558

เฉลย-92-สังคมศึกษา-ม3-ปีการศึกษา-2558

เฉลย-93-ภาษาอังกฤษ-ม3-ปีการศึกษา-2558

เฉลย-94-คณิตศาสตร์-ม3-ปีการศึกษา-2558

เฉลย-95-วิทยาศาสตร์-ม3-ปีการศึกษา-2558

ฮิต: 422374