คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

หมวด: โครงสร้างการบริหาร เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 10 สิงหาคม 2558 เขียนโดย Super User
 

 นางพจนา ณ พัทลุง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 
 

นางลัดดา อุดมสุข

รก.ผอ.โรงเรียน

 

นายสมชาย ศรชัย

งานวิชาการ

 

นางลัดดา อุดมสุข

งานงบประมาณ

นายสุวิทย์ หุ่นดี

งานบริหารบุคคล

 

นายพงษ์พัฒน์ พรึกรัด

งานบริหารทั่วไป

 

 

 

ฮิต: 1109