คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

หมวด: โครงสร้างการบริหาร เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 10 สิงหาคม 2558 เขียนโดย Super User
 

 นางพจนา ณ พัทลุง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 
 

นางลัดดา อุดมสุข

รก.ผอ.โรงเรียน

 

นางนฤพรรณ สบายใจ

งานวิชาการ

 

นางพจนา ณ พัทลุง

งานงบประมาณ

นางพจนา ณ พัทลุง

งานบริหารบุคคล

 

นายสุวิทย์ หุ่นดี

งานบริหารทั่วไป

 

 

 

ฮิต: 2076