คณะกรรมการสถานศึกษา

หมวด: โครงสร้างการบริหาร เผยแพร่เมื่อ: วันอาทิตย์, 09 สิงหาคม 2558 เขียนโดย Super User

 

 

นายณรงค์ สระคง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

 

พระครูใบฎีกาชาญ ปญญาโพธิสวโณ

ผู้แทนกรรมการ

องค์กรทางศาสนา

นายอุทัย นาคนิ่ม

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 นายปรีชา สร้อยสงิม

ผู้แทนกรรมการ

องค์กรชุมชน

 นายณรงค์ ทัศนา

ผู้แทนกรรมการ

ผู้ปกครอง

 นายสมศักดิ์ ขาวสะอาด

ผู้แทนกรรมการ

ศิษย์เก่า

นายกฤษณะ ฉิมเฉิด

ผู้แทนกรรมการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 นายสมชาย ศรชัย

ผู้แทนกรรมการ

องค์กรครู

 

นายกิตินันท์ นาเสถียร

ผอ.โรงเรียน

กรรมการและเลขานุการ

ฮิต: 14727