สายประถมศึกษา

หมวด: โครงสร้างการบริหาร เผยแพร่เมื่อ: วันเสาร์, 29 สิงหาคม 2558 เขียนโดย Super User

คณะครูสายประถมศึกษา โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

นางรัชนี สว่างแสง

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่1

นางจิรฐา งามพร้อม

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่2

 

นางลัดดา อุดมสุข 

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่3

 

นางสาวกัลยาณี ปานประเสริฐ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่3

นางสรพรรษ หุ่นดี

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่4

นายสุวิทย์ หุ่นดี

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่5

นางนฤพรรณ สบายใจ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6

นายพงษ์พัฒน์ พรึกรัด

ครูพิเศษสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

 

นางสาวกาญจนา จำนงศักดิ์

ครูพิเศษสาระศิลปะ

นางสมชาย ศรชัย

ครูพิเศษสาระสังคมศึกษาฯ

นางสาวกาญจจิตต์ โรจนสโรช

ครูพิเศษวิชาภาษาอังกฤษ

ฮิต: 3566