สายประถมศึกษา

หมวด: โครงสร้างการบริหาร เผยแพร่เมื่อ: วันเสาร์, 29 สิงหาคม 2558 เขียนโดย Super User

คณะครูสายประถมศึกษา โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

นายสมชาย ศรชัย

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่1

 

นางสาวธิตินันท์ อุดมสุข

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่2

นางสาวกัลยาณี ปานประเสริฐ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่3

นางสรพรรษ หุ่นดี

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่4

นายสุวิทย์ หุ่นดี

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่5

นางลัดดา อุดมสุข

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6

นายพงษ์พัฒน์ พรึกรัด

ครูพิเศษวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

 

นางสาวกาญจนา จำนงศักดิ์

ครูพิเศษนาฏศิลป์

นางรัชนี สว่างแสง

ครูพิเศษภาษาไทย

ฮิต: 1078