สายอนุบาล

หมวด: โครงสร้างการบริหาร เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 14 สิงหาคม 2558 เขียนโดย Super User

ครูผู้สอนสายชั้นอนุบาล

 

นางมยุรี ศรชัย

ครูประจำชั้นอนุบาล2

 

 

นางสาววรรณษา ท้วมศิริ

ครูประจำชั้นอนุบาล3

 

วิจัยในชั้นเรียนอนุบาล

 

 

แผนจัดประสบการณ์อนุบาลแบบบูรณาการ

 

หลักสูตรปฐมวัยโรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

 

 

 

 

ฮิต: 15991