กิจกรรมลอยกระทง2560

หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 03 พฤศจิกายน 2560
เขียนโดย Super User

วันลอยกระทง

       โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง  ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จัดกิจกรรมทำกระทงเพื่อไว้ลอยกระทงตอนช่วงกลางคืน ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา 12.30-14.30 น

       ลอยกระทง เป็นพิธีอย่างหนึ่งที่มักจะทำกันในคืนวันเพ็ญ เดือน 12 หรือวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 อันเป็นวันพระจันทร์เต็มดวง และเป็นช่วงที่น้ำหลากเต็มตลิ่ง โดยจะมีการนำดอกไม้ ธูป เทียนหรือสิ่งของใส่ลงในสิ่งประดิษฐ์รูปต่างๆ ที่ไม่จมน้ำ เช่น กระทง เรือ แพ ดอกบัว ฯลฯ แล้วนำไปลอยตามลำน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์ และความเชื่อต่างๆ กัน ในปีนี้ วันลอยกระทง ตรงกับ วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560

       ประเพณีลอยกระทง มิได้มีแต่ในประเทศไทยเท่านั้น ในประเทศจีน อินเดีย เขมร ลาว และพม่า ก็มีการลอยกระทงคล้ายๆ กับบ้านเรา จะต่างกันบ้าง ก็คงเป็นเรื่องรายละเอียด พิธีกรรม และความเชื่อในแต่ละท้องถิ่น แม้แต่ในบ้านเราเอง การลอยกระทง ก็มาจากความเชื่อที่หลากหลายเช่นกัน ซึ่งกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ได้รวบรวมมาบอกเล่าให้ทราบกันดังต่อไปนี้

       ทำไมถึงลอยกระทง การลอยกระทง เป็นประเพณีที่มีมาแต่โบราณ แต่ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่า ปฏิบัติกันมาแต่เมื่อไร เพียงแต่ท้องถิ่นแต่ละแห่ง ก็จะมีจุดประสงค์และความเชื่อในการลอยกระทงแตกต่างกันไป เช่น ในเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ก็จะเป็นการบูชาพระเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์, เป็นบูชารอยพระพุทธบาท ณ หาดทรายริมฝั่งแม่น้ำนัมมทา ซึ่งปัจจุบันคือแม่น้ำเนรพุททาในอินเดีย หรือต้อนรับพระพุทธเจ้า ในวันเสด็จกลับจากเทวโลก เมื่อครั้งไปโปรดพระพุทธมารดา

       วัตถุประสงค์ของวันลอยกระทง นอกจากนี้ ลอยกระทง ก็ยังมีวัตถุประสงค์ เพื่อบูชาพระอุปคุตเถระที่บำเพ็ญบริกรรมคาถาในท้องทะเลลึก หรือสะดือทะเล บางแห่งก็ลอยกระทง เพื่อบูชาเทพเจ้าตามความเชื่อของตน บางแห่งก็เพื่อแสดงความขอบคุณพระแม่คงคา ซึ่งเป็นแหล่งน้ำให้มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์ต่างๆ รวมทั้งขอขมาที่ได้ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงไป ส่วนบางท้องที่ ก็จะทำเพื่อระลึกถึงบรรพบุรุษที่ล่วงลับ หรือเพื่อสะเดาะเคราะห์ ลอยทุกข์โศกโรคภัยต่างๆ และส่วนใหญ่ก็จะอธิษฐานขอสิ่งที่ตนปรารถนาไปด้วย

IMG_3259.JPG105344.jpgIMG_3294.JPGIMG_3263.JPG10535.jpgIMG_3275.JPGIMG_3266.JPGIMG_3253.JPGIMG_3248.JPGIMG_3251.JPGIMG_3301.JPGIMG_3271.JPGIMG_3252.JPGIMG_3258.JPGIMG_3276.JPGIMG_3288.JPGIMG_3297.JPGIMG_3264.JPGIMG_3254.JPGIMG_3261.JPGIMG_3265.JPGIMG_3278.JPG10537.jpg10536.jpgIMG_3268.JPGIMG_3285.JPGIMG_3267.JPGIMG_3272-1.JPGIMG_3287.JPGIMG_3262.JPGIMG_3270.JPGIMG_3257.JPG105355.jpgIMG_3260.JPGIMG_3284.JPGIMG_3286.JPG

 

 

อบรมคุณธรรม จริยธรรม ปี2560

หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ: วันอังคาร, 03 ตุลาคม 2560
เขียนโดย Super User

ด้วยหน่วยเผยแผ่พระศาสนา ประจำภาค 15 วัดเพชรสมุทรวรวิหาร โดยท่านเจ้าคุณเยื้อน หรือพระมหาสิทธิการทอง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร พระอารามหลวง ประธานมูลนิธิหลวงพ่อบ้านแหลม ได้ทำการออกอบรมคุณธรรม จริยธรรมและนำนักเรียนปฏิบัติตนเป็นพุทธมามกะในจังหวัดสมุทรสงคราม  และได้มาจัดการอบรมให้นักเรียนที่โรงเรียนวัดสีแยกราษฎร์บำรุง ณ ห้องจริยธรรม   เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560

__0023.jpg__0024.jpg__0030.jpg__0022.jpg__0029.jpg__0008.jpg__0011.jpg__0021.jpg__0015.jpg__0019.jpg__0004.jpg__0012.jpg__0002.jpg__0010.jpg__0018.jpg__0025.jpg__0003.jpg__0016.jpg__0013.jpg__0017.jpg__0027.jpg__0001.jpg__0009.jpg__0005.jpg__0026.jpg__0014.jpg__0006.jpg__0028.jpg

 

กิจกรรมมุทิตาจิต2560

หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 25 สิงหาคม 2560
เขียนโดย Super User

     โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุงได้ทำกิจกรรมแสดงมุทิตาจิต แด่คุณครูที่เกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน 2560 จำนงน 2 ท่าน คือคุณครูลัดดา อุดมสุขและ                    คุณครูสรพรรษ หุ่นดี โดยจัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ อาคารโดม โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

กำหนดการแสดงมุทิตาจิต

คุณครูลัดดา อุดมสุขและคุณครูสรพรรษ หุ่นดี

.....................................................

          11.30 น.         แขกผู้ร่วมงานลงทะเบียน

          12.00 น.                   -  ผอ.กล่าวแสดงการต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ

                                      -  อ่านชีวประวัติคุณครูที่เกษียณอายุราชการทั้ง 2 ท่าน

                                      -  เชิญ ประธานกรรมการสถานศึกษา มากล่าวความรู้สึกต่อคุณครูทั้ง 2 ท่าน ที่สอนที่นี่จนเกษียณอายุราชการ

                                             © ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  รอง นายก อบต.ปลายโพงพาง นายณรงค์ สระคง

                                             © กรรมการสถานศึกษาอีกท่าน มีตำแหน่ง เป็น ผญ. หมู่ 8 เป็นหมู่บ้านที่ตั้งของ รร. ผญ. ปรีชา  สร้อยสงิม

  • ชมการแสดงรำ ของนักเรียนในชุด ครูในดวงใจ
  • ชมการแสดงรำ ของนักเรียนในชื่อชุด พระคุณที่สาม
  • มอบของที่ระลึกแด่คุณครูที่เกษียณอายุราชการ
  • การแสดงมุทิตาจิต แด่คุณครูที่เกษียณทั้งสองโดยการมอบดอกกุหลาบ
  • คุณครูที่เกษียณอายุราชการกล่าวถึงความรู้สึกและกล่าวขอบคุณแขกที่มาร่วมงาน

 

กิจกรรมนักเรียนแสดงมุทิตาจิต2560

หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ: วันพฤหัสบดี, 28 กันยายน 2560
เขียนโดย Super User

    วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรมให้นักเรียนของโรงเรียนร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่คุณครูที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2560 จำนวน 2 ท่าน คือคุณครูลัดดา อุดมสุข และคุณครูสรพรรษ หุ่นดี ณ อาคารโดมของโรงเรียน มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ชั้นอนุบาล1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่6

OCT__0103.jpgOCT__0055.jpgOCT__0069.jpgOCT__0091.jpgOCT__0061.jpgOCT__0049.jpgOCT__0032.jpgOCT__0078.jpgOCT__0087.jpgOCT__0093.jpgOCT__0041.jpgOCT__0088.jpgOCT__0101.jpgOCT__0108.jpgOCT__0025.jpgOCT__0073.jpgOCT__0011.jpgOCT__0094.jpgOCT__0009.jpgOCT__0079.jpgOCT__0051.jpgOCT__0033.jpgOCT__0020.jpgOCT__0019.jpgOCT__0044.jpgOCT__0029.jpgOCT__0071.jpgOCT__0065.jpgOCT__0031.jpgOCT__0023.jpgOCT__0072.jpgOCT__0063.jpgOCT__0104.jpgOCT__0013.jpgOCT__0109.jpgOCT__0089.jpgOCT__0081.jpgOCT__0038.jpgOCT__0039.jpgOCT__0058.jpgOCT__0084.jpgOCT__0112.jpgOCT__0083.jpgOCT__0099.jpgOCT__0105.jpgOCT__0040.jpgOCT__0008.jpgOCT__0056.jpgOCT__0095.jpgOCT__0045.jpgOCT__0054.jpgOCT__0077.jpgOCT__0086.jpgOCT__0053.jpgOCT__0018.jpgOCT__0043.jpgOCT__0067.jpgOCT__0074.jpgOCT__0111.jpgOCT__0066.jpgOCT__0047.jpgOCT__0037.jpgOCT__0113.jpgOCT__0064.jpgOCT__0015.jpgOCT__0017.jpgOCT__0050.jpgOCT__0010.jpg

กิจกรรมตามรอยพ่ออย่างพอเพียง2560

หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 11 สิงหาคม 2560
เขียนโดย Super User

       ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลปลายดพงพาง ได้จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็กและเยาวชนตามรอยเท้าพ่ออย่างพอเพียง เพื่อให้เด็กในตำบลปลายโพงพางได้ใช้ชีวิตประจำวันตามหลักการทรงงานของพ่อหลวงแบบพอเพียง พอดี และเพื่อให้เด็กได้สำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแลพตระหนักถึงความห่วงใยของพ่อหลวง ร.9 ได้นำนักเรียนในเขตความรับผิดชอบ 4 โรงเรียน จำนวน 120 คนโดยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของแต่ละโรงเรียนโดยกำหนดศึกษาหาความรู้ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง และโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560

35988.jpg36007.jpg36004.jpg35983.jpg35987.jpg35989.jpg35984.jpg35985.jpg36001.jpg36002.jpg35996.jpg35990.jpg36000.jpg35986.jpg35992.jpg35995.jpg36003.jpg35999.jpg35994.jpg35993.jpg35997.jpg35998.jpg35991.jpg