กิจกรรมมุทิตาจิต2560

หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 25 สิงหาคม 2560
เขียนโดย Super User

     โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุงได้ทำกิจกรรมแสดงมุทิตาจิต แด่คุณครูที่เกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน 2560 จำนงน 2 ท่าน คือคุณครูลัดดา อุดมสุขและ                    คุณครูสรพรรษ หุ่นดี โดยจัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ อาคารโดม โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

กำหนดการแสดงมุทิตาจิต

คุณครูลัดดา อุดมสุขและคุณครูสรพรรษ หุ่นดี

.....................................................

          11.30 น.         แขกผู้ร่วมงานลงทะเบียน

          12.00 น.                   -  ผอ.กล่าวแสดงการต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ

                                      -  อ่านชีวประวัติคุณครูที่เกษียณอายุราชการทั้ง 2 ท่าน

                                      -  เชิญ ประธานกรรมการสถานศึกษา มากล่าวความรู้สึกต่อคุณครูทั้ง 2 ท่าน ที่สอนที่นี่จนเกษียณอายุราชการ

                                             © ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  รอง นายก อบต.ปลายโพงพาง นายณรงค์ สระคง

                                             © กรรมการสถานศึกษาอีกท่าน มีตำแหน่ง เป็น ผญ. หมู่ 8 เป็นหมู่บ้านที่ตั้งของ รร. ผญ. ปรีชา  สร้อยสงิม

 • ชมการแสดงรำ ของนักเรียนในชุด ครูในดวงใจ
 • ชมการแสดงรำ ของนักเรียนในชื่อชุด พระคุณที่สาม
 • มอบของที่ระลึกแด่คุณครูที่เกษียณอายุราชการ
 • การแสดงมุทิตาจิต แด่คุณครูที่เกษียณทั้งสองโดยการมอบดอกกุหลาบ
 • คุณครูที่เกษียณอายุราชการกล่าวถึงความรู้สึกและกล่าวขอบคุณแขกที่มาร่วมงาน

 

กิจกรรมตามรอยพ่ออย่างพอเพียง2560

หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 11 สิงหาคม 2560
เขียนโดย Super User

       ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลปลายดพงพาง ได้จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็กและเยาวชนตามรอยเท้าพ่ออย่างพอเพียง เพื่อให้เด็กในตำบลปลายโพงพางได้ใช้ชีวิตประจำวันตามหลักการทรงงานของพ่อหลวงแบบพอเพียง พอดี และเพื่อให้เด็กได้สำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแลพตระหนักถึงความห่วงใยของพ่อหลวง ร.9 ได้นำนักเรียนในเขตความรับผิดชอบ 4 โรงเรียน จำนวน 120 คนโดยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของแต่ละโรงเรียนโดยกำหนดศึกษาหาความรู้ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง และโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560

35988.jpg36007.jpg36004.jpg35983.jpg35987.jpg35989.jpg35984.jpg35985.jpg36001.jpg36002.jpg35996.jpg35990.jpg36000.jpg35986.jpg35992.jpg35995.jpg36003.jpg35999.jpg35994.jpg35993.jpg35997.jpg35998.jpg35991.jpg

 

 

วันแม่แห่งชาติ ปี2560

หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 11 สิงหาคม 2560
เขียนโดย Super User

กิจกรรมวันแม่ปี 2560

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชทานคำขวัญวันแม่ 2560

“สอนให้ลูก เรียนรู้ สู้ปัญหา

พัฒนา ด้วยตน จนเติบใหญ่

เพราะคนแกร่ง จะก้าว ได้ยาวไกล

เพื่อมาเป็น กำลังไทย ให้แข็งแรง”

******************************************************************

กำหนดการกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

วันศุกร์ที่ 12  สิงหาคม 2560

จัดกิจกรรมในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2560

ณ อาคารโดม โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

............................................................

เวลา 08.30  น.  ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง เคารพธงชาติ

เวลา 09.00 น.   -     นักเรียนพร้อมกันในอาคารโดมเพื่อประกอบพิธีวันแม่

 • ประธานพิธี (ประธานคณะกรรมการโรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
 • ประธานในพิธี ทำพิธีถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมราชินีฯ
 • ถวายพานพุ่มดอกมะลิ (โดยนักเรียนหญิง 2 คน ส่งพานพุ่มทอง เงิน ให้)
 • เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ
 • กล่าวคำถวายราชสดุดีโดยประธาน
 • ผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่าน ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และร้องเพลงเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา  เพลงสดุดีมหาราชินี
 • ร่วมพิธี ลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ

ในรัชกาลที่ 9 ในสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลตามลำดับ

 • ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวเปิดงานกิจกรรมวันแม่
 • ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับพระคุณแม่(ดูคลิปวิดโอ
 • ให้นักเรียนนำดอกมะลิไปกราบแม่
 • มอบเกียรติบัตร จากการประกวดกิจกรรม
 • บำเพ็ญกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

 

กิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน60

หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 11 สิงหาคม 2560
เขียนโดย Super User

      สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ขึ้น  เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือในการอนุรักษ์พลังงาน โดยจัดทำกิจกรรมและสาธิตอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานที่สะอาด โดยทางพลังงานจังหวัดสมุทรสงครามมาจัดกิจกรรมให้กับโรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง ขึ้นเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ อาคารโดมของโรงเรียน

วันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่10

หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ: วันอังคาร, 25 กรกฎาคม 2560
เขียนโดย Super User

   ด้วยวันที่ 28 กรดฏาคม เป็นวันเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุงได้จัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 ดังนี้

         เวลา 08.30 น. นำนักเรียนไปทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งที่วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

         เวลา 09.30 น. นักเรียนร่วมบำเพ็ญประโยชน์ในบริเวณโรงเรียนและวัด

         เวลา 10.00 น. ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมลงนามถวายพระพร

         เวลา  13.00 น. นักเรียนทุกคนร่วมเพาะต้นไม้คนละ 1 ต้นลงถุงเพาะชำ