กิจกรรม

หมวด: Uncategorised เผยแพร่เมื่อ: วันอาทิตย์, 09 สิงหาคม 2558 เขียนโดย Super User

 

 

  โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุงจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 ณ อาคารโดมของโรงเรียน มีผู้ปกครองและประชาชนมาร่วมกิจกรรมวันเด็ก ครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

 

 โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรมเข้าค่ายวิชาการส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันอังคารที่ 19 ธันวาคม2560

   

    โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรม 5 ธันวาคม ขึ้นเมื่อวันที 4 ธันวาคม 2560 โดยนำนักเรียนไปทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ที่วัดและร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทั้งในบริเวณวัดและโรงเรียน

  เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาล สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จ.สมุทรสงคราม ได้มาอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซึ่งนักเรียนให้ความสนใจในการอบรมด้วยดี

 

   โรงเรียนวัดสี่แยกราษฏร์บำรุง จัดกิจกรรมวันลอยกระทง โดยให้นักเรียนทำกระทงเพื่อไปใช้ลอยกัยพ่อแม่ช่วงกลางคืน โดยจัดกิจกรรมที่อาคารโดมของโรงเรียนเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560

        ด้วยหน่วยเผยแผ่พระศาสนา ประจำภาค 15 วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ได้ทำการออกอบรมคุณธรรม จริยธรรมมาจัดการอบรมให้นักเรียนที่โรงเรียนวัดสีแยกราษฎร์บำรุง ณ ห้องจริยธรรม  เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560

     นักเรียนชั้นอนุบาล1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกิจกรรมแสดงมุทิตาจิต แด่คุณครูที่เกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 ณ อาคารโดมของโรงเรียน

 

     โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุงได้ทำกิจกรรมแสดงมุทิตาจิต แด่คุณครูที่เกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน 2560 จำนงน 2 ท่าน คือคุณครูลัดดา อุดมสุขและ               คุณครูสรพรรษ หุ่นดี โดยจัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ อาคารโดม โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

   โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ขึ้นในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ อาคารโดมของโรงเรียน โดยมีแม่มาร่วมในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติในปีนี้ด้วย

        องค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพงพาง ได้จัดกิจกรรมตามรอยพ่ออย่างพอเพียง โดยนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 จำนวน 4 โรงเรียน ไปศึกษาเรียนรู้ที่โครงการชั่งหัวมันตามแนวพระราชดำริ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560
 

   ด้วยวันที่ 28 กรดฏาคม เป็นวันเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุงได้จัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560

     

     โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรมถวายเทียนจำพรรษาและร่วมหล่อเทียนจำพรรษา ประจำปี 2560 ขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

 

      

      วันที่ 1 กรกฎาคม เป็นวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง จัดพิธีเดินสวนสนามขึ้นใน วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560

     โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ - กิจกรรมวันภาษาไทย ระหว่างวันที่ 24 - 29 มิถุนายน 2560 และกิจกรรมที่นักเรียนได้แสดงออก คือการแสดงละครโดยจัดขึ้น ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ อาคารโดมของโรงเรียน

      

     โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา2560 ขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ อาคารโดม ของโรงเรียน

 

      โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรมไหว้ครูของนักเรียน ประจำปี การศึกษา 2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ อาคารโดม โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

 

     คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมอบรมโรงเรียนคุณธรรม รุ่นที่ 5 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2560 ณ. หอประชุมใหญ่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

    คณะครูจากโรงเรียนอนุบาลวัดเพลงร่วมเดินทางมาส่งคุณครูนฤพรรณ สบายใจ ที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ ที่โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง ได้จัดพิธีต้อนรับ ที่ห้องจริธรรม เมื่อวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560

 

      โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุงจัดให้มีการประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่1 ของปีการศึกษา 2560 ขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560

     โรงเรียนวัดสี่แยกษฎร์บำรุง จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 ณ ห้องจริยธรรม โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

     มูลนิธิคาราบาวมอบทุนการศึกษา ให้เด็กหญิงลฎาภา เมืองจันทร์ ที่ได้รับรางวัลเรียงความตามโครงการ ตำบลของหนู ในหัวข้อของดีประจำตำบลของหนู โดยทางมูลนิธิจัดพิธีมอบรางวัลให้เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

   

 โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ขนมไทย เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 ณ อาคารโดมกีฬา

     

โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายวิชาการประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560

 

 

     โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

 

    โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

   

 โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2559 ณ. อาคารโดมกีฬา

 

     โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุงจัดกิจกรรมนำนักเรียนทำบุญทุกวันพระ ขึ้น - แรม 8 ค่ำ และ 15 ค่ำ เพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดีและวัฒนธรรมให้เกิดกับนักเรียนเพื่อต้องการมุ่งเน้นให้นักเรียน เป็นคนดี มีคุณธรรม แสดงออกถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนา

    การจัดกิจกรรมรักการอ่านโดยใช้ กิจกรรมห้องสมุดโรงเรียน  เป็นแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่มีความสำคัญยิ่งต่อการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนและการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆของนักเรียน

     กิจกรรมยามเช้าเป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้เริ่มปฎิบัติตนตั้งแต่เริ่มเข้าโรงเรียนในแต่ละเช้าเป็นกิจกรรมที่ฝึกกระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมออกไปในทางที่ดี สังคมยอมรับ มีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่เป็นค่านิยม 12 ประการ จะทำให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ

 

ฮิต: 3438