กิจกรรม

หมวด: Uncategorised เผยแพร่เมื่อ: วันอาทิตย์, 09 สิงหาคม 2558 เขียนโดย Super User

 

 

   ด้วยวันที่ 28 กรดฏาคม เป็นวันเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุงได้จัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560

     

     โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรมถวายเทียนจำพรรษาและร่วมหล่อเทียนจำพรรษา ประจำปี 2560 ขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

 

      

      วันที่ 1 กรกฎาคม เป็นวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง จัดพิธีเดินสวนสนามขึ้นใน วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560

     โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ - กิจกรรมวันภาษาไทย ระหว่างวันที่ 24 - 29 มิถุนายน 2560 และกิจกรรมที่นักเรียนได้แสดงออก คือการแสดงละครโดยจัดขึ้น ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ อาคารโดมของโรงเรียน

      

     โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา2560 ขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ อาคารโดม ของโรงเรียน

 

      โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรมไหว้ครูของนักเรียน ประจำปี การศึกษา 2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ อาคารโดม โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

 

     คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมอบรมโรงเรียนคุณธรรม รุ่นที่ 5 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2560 ณ. หอประชุมใหญ่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

    คณะครูจากโรงเรียนอนุบาลวัดเพลงร่วมเดินทางมาส่งคุณครูนฤพรรณ สบายใจ ที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ ที่โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง ได้จัดพิธีต้อนรับ ที่ห้องจริธรรม เมื่อวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560

 

      โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุงจัดให้มีการประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่1 ของปีการศึกษา 2560 ขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560

 

     ประกาศผลคะแนนโอเนตของนักเรียนโรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559

     โรงเรียนวัดสี่แยกษฎร์บำรุง จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 ณ ห้องจริยธรรม โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

     มูลนิธิคาราบาวมอบทุนการศึกษา ให้เด็กหญิงลฎาภา เมืองจันทร์ ที่ได้รับรางวัลเรียงความตามโครงการ ตำบลของหนู ในหัวข้อของดีประจำตำบลของหนู โดยทางมูลนิธิจัดพิธีมอบรางวัลให้เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

 

    โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา2559 ขึ้นในวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 โดยทัศนศึกษาในแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอดำเนินสะดวก  อำเภอบางคนที่ และอัมเภออัมพวา

   

 โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ขนมไทย เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 ณ อาคารโดมกีฬา

     

โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายวิชาการประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560

 

     โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรมเข้าค่ายวิชาการอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารโดมกีฬาของโรงเรียน โดยแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้จำนวน 4 ฐาน

 

 

     โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

 

    โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

 

 

   โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา โดยนำนักเรียนไปเวียนเทียนและฟังเทศน์ ที่วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรมช่วงเช้าวันที่ศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

  

      โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี2560 ขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 ณ อาคารโดมกีฬาของโรงเรียน

 

    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสี่แยกนำนักเรียน คณะครู ผู้ปกครอง ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560

      

      คณะครู นักเรียน โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง ร่วมกันทำบุญเลี้ยงภัตราหารพระ  เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2560 โดยจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 6 มกราคม 2560

   

 โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2559 ณ. อาคารโดมกีฬา

 

 

  โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559

 

     โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง  ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จัดกิจกรรมทำกระทงเพื่อไว้ลอยกระทงตอนช่วงกลางคืน ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559

   

วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา จัดกิจกรรมพี่ช่วยน้องซ่อมจักรยาน ณ โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 

 

     โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุงจัดกิจกรรมนำนักเรียนทำบุญทุกวันพระ ขึ้น - แรม 8 ค่ำ และ 15 ค่ำ เพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดีและวัฒนธรรมให้เกิดกับนักเรียนเพื่อต้องการมุ่งเน้นให้นักเรียน เป็นคนดี มีคุณธรรม แสดงออกถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนา

 

      คณะครูโรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง  นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมจัดทำพุ่มกฐิน ร่วมงานกฐินสามัคคี ประจำปี 2559 ซึ่งจัดงานขึ้นเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2559 ตรงกับวันขึ้น 7 ค่ำเดือน 12

 

     โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง จัดพิธีแสดงความอาลัย ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559

 

     หน่วยเผยแผ่พระศาสนา ประจำภาค 15 วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ได้ทำการออกอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้นักเรียนที่โรงเรียนวัดสีแยกราษฎร์บำรุง ณ อาคารโดมกีฬา  เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559

    การจัดกิจกรรมรักการอ่านโดยใช้ กิจกรรมห้องสมุดโรงเรียน  เป็นแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่มีความสำคัญยิ่งต่อการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนและการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆของนักเรียน

     กิจกรรมยามเช้าเป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้เริ่มปฎิบัติตนตั้งแต่เริ่มเข้าโรงเรียนในแต่ละเช้าเป็นกิจกรรมที่ฝึกกระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมออกไปในทางที่ดี สังคมยอมรับ มีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่เป็นค่านิยม 12 ประการ จะทำให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ

 

ฮิต: 2344