กิจกรรม

หมวด: Uncategorised เผยแพร่เมื่อ: วันอาทิตย์, 09 สิงหาคม 2558 เขียนโดย Super User

 

    

     โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุงจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนปี2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ อาคารโดมของโรงเรียน

   

     โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุงจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ อาคารโดมของโรงเรียน

 

   โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุงจัดกิจกรรมเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 

 

    โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 ขึ้นในวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 ณ อุโบสถวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

 

   โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง จัดให้มีการประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่1 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561 ณ อาคารโดมของโรงเรียน

 

    

     โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 

    

     ผลโอเน็ตของโรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง ปีการศึกษา 2560

 

     โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ประจำปีการศึกษา 2560 ณ. ค่ายลูกเสือชั่วคราวของโรงเรียน เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2560

 

  โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุงจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 ณ อาคารโดมของโรงเรียน มีผู้ปกครองและประชาชนมาร่วมกิจกรรมวันเด็ก ครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

 

 โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรมเข้าค่ายวิชาการส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันอังคารที่ 19 ธันวาคม2560

   

    โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรม 5 ธันวาคม ขึ้นเมื่อวันที 4 ธันวาคม 2560 โดยนำนักเรียนไปทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ที่วัดและร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทั้งในบริเวณวัดและโรงเรียน

  เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาล สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จ.สมุทรสงคราม ได้มาอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซึ่งนักเรียนให้ความสนใจในการอบรมด้วยดี

 

     

 ด้วยหน่วยเผยแผ่พระศาสนา ประจำภาค 15 วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ได้ทำการออกอบรมคุณธรรม จริยธรรมมาจัดการอบรมให้นักเรียนที่โรงเรียนวัดสีแยกราษฎร์บำรุง ณ ห้องจริยธรรม  เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560

 

     โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุงจัดกิจกรรมนำนักเรียนทำบุญทุกวันพระ ขึ้น - แรม 8 ค่ำ และ 15 ค่ำ เพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดีและวัฒนธรรมให้เกิดกับนักเรียนเพื่อต้องการมุ่งเน้นให้นักเรียน เป็นคนดี มีคุณธรรม แสดงออกถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนา

    การจัดกิจกรรมรักการอ่านโดยใช้ กิจกรรมห้องสมุดโรงเรียน  เป็นแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่มีความสำคัญยิ่งต่อการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนและการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆของนักเรียน

     กิจกรรมยามเช้าเป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้เริ่มปฎิบัติตนตั้งแต่เริ่มเข้าโรงเรียนในแต่ละเช้าเป็นกิจกรรมที่ฝึกกระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมออกไปในทางที่ดี สังคมยอมรับ มีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่เป็นค่านิยม 12 ประการ จะทำให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ

 

ฮิต: 4068