กิจกรรม

หมวด: Uncategorised เผยแพร่เมื่อ: วันอาทิตย์, 09 สิงหาคม 2558 เขียนโดย Super User

 

  

      โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี2560 ขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 ณ อาคารโดมกีฬาของโรงเรียน

 

    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสี่แยกนำนักเรียน คณะครู ผู้ปกครอง ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560

      

      คณะครู นักเรียน โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง ร่วมกันทำบุญเลี้ยงภัตราหารพระ  เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2560 โดยจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 6 มกราคม 2560

   

 โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2559 ณ. อาคารโดมกีฬา

 

 

  โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559

 

     โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง  ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จัดกิจกรรมทำกระทงเพื่อไว้ลอยกระทงตอนช่วงกลางคืน ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559

   

วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา จัดกิจกรรมพี่ช่วยน้องซ่อมจักรยาน ณ โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 

 

     โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุงจัดกิจกรรมนำนักเรียนทำบุญทุกวันพระ ขึ้น - แรม 8 ค่ำ และ 15 ค่ำ เพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดีและวัฒนธรรมให้เกิดกับนักเรียนเพื่อต้องการมุ่งเน้นให้นักเรียน เป็นคนดี มีคุณธรรม แสดงออกถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนา

 

      คณะครูโรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง  นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมจัดทำพุ่มกฐิน ร่วมงานกฐินสามัคคี ประจำปี 2559 ซึ่งจัดงานขึ้นเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2559 ตรงกับวันขึ้น 7 ค่ำเดือน 12

 

     โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง จัดพิธีแสดงความอาลัย ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559

 

     กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายปลายคีรี จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559  ในวันศุกร์ ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559  ณ โรงเรียนวัดโคกเกตุ

 

     หน่วยเผยแผ่พระศาสนา ประจำภาค 15 วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ได้ทำการออกอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้นักเรียนที่โรงเรียนวัดสีแยกราษฎร์บำรุง ณ อาคารโดมกีฬา  เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559

 

     องค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพงพาง ได้จัดโครงการเยาวชนรักษ์ธรรมชาติปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559

     โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรมถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559

 

     บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม นำโดยหัวหน้าบ้านพักฯ นำทีมงานมาจัดโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แก่เด็ก รุ่นที่1 ให้กับนักเรียน มีนายอำเภออัมพวา นายวงเทพ เขมวิรัตน์ มาทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2559

        บริษัท อินกรีดิออน จำกัด โรงงานผลิตแป้งมันแปรรูป จังหวัด.ระยอง ได้นำพนักงาน จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 90 คน มาปลูกฝังจิตสำนึกสร้างสิ่งดีๆ ให้กับสังคม พนักงานรุ่นที่ 1และ2 ได้มาทำกิจกรรมกับน้องๆ ที่โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุงเมื่อ วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และ 22 กรกฎาคม 2559

    การจัดกิจกรรมรักการอ่านโดยใช้ กิจกรรมห้องสมุดโรงเรียน  เป็นแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่มีความสำคัญยิ่งต่อการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนและการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆของนักเรียน

     กิจกรรมยามเช้าเป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้เริ่มปฎิบัติตนตั้งแต่เริ่มเข้าโรงเรียนในแต่ละเช้าเป็นกิจกรรมที่ฝึกกระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมออกไปในทางที่ดี สังคมยอมรับ มีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่เป็นค่านิยม 12 ประการ จะทำให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ

 

ฮิต: 1627