สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

หมวด: โครงสร้างการบริหาร เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 14 สิงหาคม 2558 เขียนโดย Super User

คุณครูที่สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1-6

 

นางสรพรรษ หุ่นดี

หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพฯ

 

นายพงษ์พัฒน์ พรึกรัด

สอนวิชาคอมฯ ป.1-3

 

นายสมชาย ศรชัย

สอนวิชาคอมฯ ป.4-6

นายสุสิทย์ หุ่นดี

 

นางสรพรรษ หุ่นดี

สอนงานบ้าน ป.4-6

 

ฮิต: 1538