สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

หมวด: โครงสร้างการบริหาร เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 14 สิงหาคม 2558 เขียนโดย Super User

คุณครูที่สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ป.1-6

 

นายพงษ์พัฒน์ พรึกรัด

หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ

 

นายพงษ์พัฒน์ พรึกรัด

 

 

นายสาโรช ดิษฐใจ

ฮิต: 15904