สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

หมวด: โครงสร้างการบริหาร เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 14 สิงหาคม 2558 เขียนโดย Super User

คุณครูที่สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1-6

 

นายพงษ์พัฒน์ พรึกรัด

หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพฯ

 

นายพงษ์พัฒน์ พรึกรัด

สอนสาระการงานฯ ป.1-6

 

นายสมชาย ศรชัย

สอนวิชาคอมฯ ป.4-6

 

 

 

 

 

 

ฮิต: 4362