สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

หมวด: โครงสร้างการบริหาร เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 14 สิงหาคม 2558 เขียนโดย Super User

คุณครูที่สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป1-6

 

นางสรพรรษ หุ่นดี

หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์

 

นางสาวกัลยาณี ปานประเสริฐ

สอนชั้น ป.3

 

นางสาวธิตินันท์ อุดมสุข

สอนชั้น ป.2

นางสาวชัชรี รุ่งสมัย

สอนชั้น ป.1

 

นายสุวิทย์ หุ่นดี

สอนชั้น ป.4

 

นางสรพรรษ หุ่นดี

สอนชั้น ป 5 - 6

 

 

ฮิต: 1909