สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

หมวด: โครงสร้างการบริหาร เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 14 สิงหาคม 2558 เขียนโดย Super User

คุณครูที่สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ป.1-6

 

นางลัดดา อุดมสุข

หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

 

 

 

 

นางลัดดา อุดมสุข

สอนชั้น ป.1 - 6

 

ฮิต: 1422