สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

หมวด: โครงสร้างการบริหาร เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 14 สิงหาคม 2558 เขียนโดย Super User

ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ป.1 - 6

 

 

นางรัชนี สว่างแสง 

หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย

 

นางสาววชิรภรณ์ สร้อยสงิม

สอนชั้น ป.3,6 

 

นายสมชาย ศรชัย

สอนชั้น ป.4

นายสุวิทย์ หุ่นดี

สอนชั้น ป.5

 

 

 นางรัชนี  สว่างแสง

สอนชั้น ป.1-2

 

ฮิต: 15315