สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมวด: โครงสร้างการบริหาร เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 14 สิงหาคม 2558 เขียนโดย Super User

คุณครูที่สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป1-6

 

นายสุวิทย์ หุ่นดี

หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

 

นางรัชนี สว่างแสง

สอนชั้น ป.1

 

นายพงษ์พัฒน์ พรึกรัด

สอนชั้น ป.2

นายสมชาย ศรชัย

สอนเทคโนโลยี ชั้น ป.4

 

นายสุวิทย์ หุ่นดี

สอนชั้น ป.4-5-6

 

ฮิต: 13322