สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

หมวด: โครงสร้างการบริหาร เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 14 สิงหาคม 2558 เขียนโดย Super User

คุณครูที่สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ป1-6

 

นายสุวิทย์ หุ่นดี

หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

 

นางรัชนี สว่างแสง

สอนชั้น ป.1

 

นางจิรฐา งามพร้อม

สอนชั้น ป.2

นางสาวกัลยาณี ปานประเสริฐ

สอนชั้น ป.3

 

นางลัดดา อุดมสุข

สอนชั้น ป.3

นายสุวิทย์ หุ่นดี

สอนชั้น ป.4-6

  

 

ฮิต: 4585