สาระการเรียนรู้ศิลปะ

หมวด: โครงสร้างการบริหาร เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 14 สิงหาคม 2558 เขียนโดย Super User

คุณครูที่สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ป.1-6

 

นางสาวธัญญาภรณ์ สร้อยทอง

หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ

 

นายพงพัฒน์ พรึกรัด

สอนสาระศิลปะ ป.1-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฮิต: 15102