สาระการเรียนรู้ศิลปะ

หมวด: โครงสร้างการบริหาร เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 14 สิงหาคม 2558 เขียนโดย Super User

คุณครูที่สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ป.1-6

 

นางลัดดา อุดมสุข

หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ

 

นางสาวกาญจนา จำนงศักดิ์

สอนนาฏศิลป์ ป.1-6

 

 

นางลัดดา อุดมสุข

สอนศิลปะ ป.1,2,ป.4,ป.6

นางสาวกัลยาณี ปานประเสริฐ

สอนศิลปะ ชั้น ป.3

 

นายสุวิทย์ หุ่นดี

สอนศิลปะ ชั้น ป.5

 

 

ฮิต: 1829