สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

หมวด: โครงสร้างการบริหาร เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 14 สิงหาคม 2558 เขียนโดย Super User

คุณครูที่สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ป.1-6

 

 

นายสมชาย ศรชัย

หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

 

นางรัชนี สว่างแสง

สอนประวัติศาสตร์ ชั้น ป.1-3

 

นายสมชาย ศรชัย

สอนสังคมฯ ป.2-6

 

 

ฮิต: 2052