สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

หมวด: โครงสร้างการบริหาร เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 14 สิงหาคม 2558 เขียนโดย Super User

คุณครูที่สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ป.1-6

 

 

นายสมชาย ศรชัย

หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

 

นางสาวกาญจนา จำนงศักดิ์

สอนสาระสังคมฯ ป.1-2

 

นายสมชาย ศรชัย

สอนสาระสังคมฯ ป.4-6

นางสาวกัลยาณี ปานประเสริฐ

สอนสาระสังคมฯ ป.3

 

นายสุวิทย์ หุ่นดี

สอนวิชาประวัติศาสตร์

 

 

 

ฮิต: 12923