สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

หมวด: โครงสร้างการบริหาร เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 14 สิงหาคม 2558 เขียนโดย Super User

คุณครูที่สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6

 

นายพงษ์พัฒน์ พรึกรัด

หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

 

นายสาโรช ดิษฐใจ

 

 

 

 

 

ฮิต: 22872