สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

หมวด: โครงสร้างการบริหาร เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 14 สิงหาคม 2558 เขียนโดย Super User

คุณครูที่สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6

 

นายสุวิทย์ หุ่นดี

หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

 

นายพงษ์พัฒน์ พรึกรัด

สอนชั้น ป.1 - 6

  

 

ฮิต: 1847