อัตลักษณ์

หมวด: ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 10 สิงหาคม 2558 เขียนโดย Super User

อัตลักษณ์สถานศึกษา

โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

งามอย่างไทย

นิยาม  งามอย่างไทย หมายถึง การไหว้ที่งดงาม ถูกต้องและการแต่งกายด้วยผ้าไทย

 

 

 

ฮิต: 8514