เอกลักษณ์

หมวด: ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 10 สิงหาคม 2558 เขียนโดย Super User

เอกลักษณ์สถานศึกษา

โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

การรำไทย

คำนิยาม        การรำไทย หมายถึง การรำวงมาตรฐาน

 

 

 

ฮิต: 2722