พิธีปัจฉิมนิเทศ2559

หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 17 มีนาคม 2560
เขียนโดย Super User

      โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบระเบียนแสดงผลการเรียน ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2559  โดยมีวัตถุประสงค์ คือเพื่อเป็นกำลังใจแก่นักเรียนที่จบการศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่6 และเพื่อประสานความผูกพันระหว่างครูและนักเรียนให้แนบแน่น มั่นคง

กำหนดการพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบ ปพ.1

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 ณ ห้องจริยธรรม โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

เวลา 06.30 น. นักเรียน ชั้น ป.6 พร้อมกันที่โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

เวลา 07.00 น. นักเรียนไปกราบลาและขอพรหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

เวลา 08.00 น. นักเรียนมาพร้อมกันที่ห้องประกอบพิธี

เวลา 08.09 น. ผู้อำนวยการโรงเรียนประธานในพิธีจัดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

 • - ประธานนักเรียนเป็นตัวแทนเพื่อนๆ กล่าวลาครูและเพื่อนๆ
 • - ตัวแทนนักเรียนมอบพานดอกไม้ให้ผู้อำนวยการ
 • - ผู้อำนวยการมอบ ใบ ปพ.1 ให้กับนักเรียน
 • - ผู้อำนวยการกล่าวให้โอวาท
 • - นักเรียนทุกคนมอบพวงมาลัยดอกไม้ให้คุณครูทุกท่าน
 • - คุณครูแต่ละท่านกล่าวให้โอวาทกับนักเรียน
 • - ร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
 • - รับประทานอาหารกลางวัน

เสร็จพิธี กลับบ้าน

 

ทัศนศึกษา ปีการศึกษา2559

หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ: วันพฤหัสบดี, 16 มีนาคม 2560
เขียนโดย Super User

      ในการจัดการพัฒนาการเรียนในปัจจุบันนั้น  มุ่งเน้นที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ  ซึ่งจำเป็นต้องส่งเสริมผู้เรียนเกิดทักษะ เกิดประสบการณ์ และเป็นการส่งเสริมพัฒนาด้านสติปัญญา เจตคติ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนกล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดรู้ข่าวสารสารสนเทศ เป็นคนหูตา กว้างไกล มีวิสัยทัศน์ ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ ต่อไปในอนาคตข้างหน้า  ในปีการศึกษา 2559 โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง ได้จัดทัศนศึกษา ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 เพื่อให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้  ในปีการศึกษานี้ได้จัดทัศนศึกษา ตามสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอดำเนินสะดวกและอำเภออัมพวา   มี สวนสัตว์ของมาลัยฟาร์ม ค่ายบางกุ้งและอุทยาน ร.2 ในวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560

40.jpg31.jpg72.jpg42.jpg38.jpg60.jpg68.jpg33.jpg89.jpg67.jpg29.jpg23.jpg83.jpg71.jpg85.jpg16.jpg84.jpg17.jpg9.jpg61.jpg56.jpg6.jpg5.jpg14.jpg46.jpg82.jpg3.jpg10.jpg43.jpg30.jpg12.jpg41.jpg70.jpg4.jpg55.jpg32.jpg39.jpg27.jpg8.jpg24.jpg76.jpg15.jpg87.jpg64.jpg65.jpg35.jpg36.jpg22.jpg54.jpg73.jpg13.jpg62.jpg53.jpg44.jpg1.jpg48.jpg58.jpg47.jpg88.jpg92.jpg90.jpg34.jpg69.jpg18.jpg93.jpg49.jpg2.jpg20.jpg52.jpg77.jpg26.jpg91.jpg74.jpg25.jpg78.jpg86.jpg37.jpg57.jpg80.jpg75.jpg79.jpg81.jpg28.jpg63.jpg50.jpg59.jpg66.jpg51.jpg7.jpg45.jpg21.jpg19.jpg11.jpg

 

กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ขนมไทย

หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 13 มีนาคม 2560
เขียนโดย Super User

     ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้สถานศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ให้ดำเนินการจัดกิจกรรม เพิ่มเวลารู้ให้กับนักเรียน เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาศให้นักเรียนได้ สร้างความรู้และพัฒนาทักษะสำคัญที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในอนาคตให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

    ในการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ขนมไทย ครั้งนี้ มีผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดที่อาคารโดมกีฬาของโรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง มีนักเรียน จำนวน 151 คน โดยจัดเป็นฐานขนม ดังนี้คือ ฐานขนมต้ม  ฐานวุ้นน้ำหวาน   ฐานกล้วยอบ  ฐานลูกชุบ  และฐานขนมจาก

 

มูลนิธิคาราบาวมอบทุนการศึกษา

หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ: วันพฤหัสบดี, 16 มีนาคม 2560
เขียนโดย Super User

     บริษัทคาราบาวแดง ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กๆ รู้จักการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีในท้องถิ่นของตนเอง โดยเปิดโอกาสให้เด็กไทยเขียนเรียงความถึง ลุงแอ๊ด คาราบาว ในหัวข้อ “ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี สร้างคุณค่าชีวิตในตำบลของหนู ” รวมถึงการอนุรักษ์การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องผ่านการเขียนเรียงความของเด็กและเยาวชน ตลอดจนช่วยสร้างคุณค่าชีวิต และ เสริมสร้างความสามัคคี อีกทั้งจะช่วยจุดประกายความคิดและสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับเด็กไทย ในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีในตำบลของตัวเอง โดยทาง บริษัทฯได้ตัดสินให้รางวัลเรียงความยอดเยี่ยม ผ่านการคัดเลือกจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 ทางมูลนิธิคาราบาว ได้มาทำพิธีมอบทุนการศึกษา ให้เด็กหญิงลฎาภา เมืองจันทร์ ที่ได้รับรางวัลเรียงความยอดเยี่ยมตามโครงการ ตำบลของหนู ประจำปี 2560 ณ. โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

IMG_2048.JPGIMG_2081.JPGIMG_2116.JPGIMG_2115.JPGIMG_2074.JPGIMG_2052.JPGIMG_2094.JPGIMG_2057.JPGIMG_2076.JPGIMG_2098.JPGIMG_2043.JPGIMG_2054.JPGIMG_2119.JPGIMG_2037.JPGIMG_2042.JPGIMG_2051.JPGIMG_2066.JPGIMG_2167.JPGIMG_2068.JPGIMG_2084.JPGIMG_2169.JPGIMG_2064.JPGIMG_2103.JPGIMG_2038.JPGIMG_2096.JPGIMG_2077.JPGIMG_2050.JPGIMG_2173.JPGIMG_2123.JPGIMG_2071.JPGIMG_2031.JPGIMG_2099.JPGIMG_2069.JPGIMG_2111.JPGIMG_2063.JPGIMG_2061.JPGIMG_2131.JPGIMG_2147.JPGIMG_2149.JPGIMG_2053.JPGIMG_2036.JPGIMG_2079.JPGIMG_2122.JPGIMG_2092.JPGIMG_2163.JPGIMG_2060.JPGIMG_2075.JPGIMG_2093.JPGIMG_2090.JPGIMG_2142.JPGIMG_2151.JPGIMG_2134.JPGIMG_2070.JPGIMG_2086.JPGIMG_2095.JPGIMG_2178.JPGIMG_2168.JPGIMG_2083.JPGIMG_2080.JPGIMG_2089.JPGIMG_2091.JPGIMG_2154.JPGIMG_2055.JPGIMG_2124.JPGIMG_2153.JPGIMG_2118.JPGIMG_2072.JPGIMG_2125.JPGIMG_2078.JPGIMG_2155.JPGIMG_2062.JPGIMG_2108.JPGIMG_2039.JPGIMG_2058.JPGIMG_2117.JPGIMG_2056.JPG

 

กิจกรรมค่ายวิชาการประถมศึกษา 2559

หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 10 มีนาคม 2560
เขียนโดย Super User

        ในการเรียนการสอน ได้กำหนดให้ครูผู้สอนใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้หลากหลาย เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เกิดการพัฒนาทางด้านสติปัญญา ซึ่งฝ่ายวิชาการได้เล็งเห็นว่า การเข้าค่ายวิชาการหรือการเรียนรู้นอกห้องเรียน ก็เป็นอีกกระบวนการหนึ่งในหลายกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถช่วยให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง ได้เรียนรู้จากสถานที่จริง เป็นการใช้แหล่งการเรียนรู้ท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้น สนใจ และสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้นอกห้องเรียน และจะช่วยส่งผลให้ผลการเรียนของนักเรียนดีขึ้น

วัตถุประสงค์ :

 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
 2. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง
 3. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
 4. เพื่อให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ

โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายวิชาการขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560

__0071.jpg__0090.jpg__0074.jpg__0075.jpg__0006.jpg__0062.jpg__0091.jpg__0019.jpg__0108.jpg__0015.jpg__0007.jpg__0028.jpg__0101.jpg__0016.jpg__0030.jpg__0104.jpg__0020.jpg__0055.jpg__0103.jpg__0078.jpg__0072.jpg__0032.jpg__0081.jpg__0059.jpg__0024.jpg__0014.jpg__0099.jpg__0031.jpg__0033.jpg__0064.jpg__0017.jpg__0069.jpg__0022.jpg__0087.jpg__0057.jpg__0012.jpg__0083.jpg__0092.jpg__0011.jpg__0070.jpg__0065.jpg__0063.jpg__0027.jpg__0079.jpg__0089.jpg__0013.jpg__0029.jpg__0039.jpg__0053.jpg__0085.jpg__0026.jpg__0034.jpg__0001.jpg__0002.jpg__0105.jpg__0066.jpg__0077.jpg__0054.jpg__0037.jpg__0084.jpg__0073.jpg__0094.jpg__0060.jpg__0023.jpg__0003.jpg__0098.jpg__0106.jpg__0025.jpg__0088.jpg__0067.jpg__0056.jpg__0086.jpg__0076.jpg__0095.jpg__0058.jpg__0036.jpg__0100.jpg__0102.jpg__0080.jpg__0035.jpg__0009.jpg__0021.jpg__0093.jpg__0004.jpg__0018.jpg__0010.jpg__0005.jpg__0107.jpg__0097.jpg__0061.jpg__0096.jpg__0082.jpg__0008.jpg__0068.jpg__0038.jpg