banner_wat

แข่งขันศิลปหัตถกรรมกลุ่มปลายคีรี

กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายปลายคีรี จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559  ในวันศุกร์ ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559  ณ โรงเรียนวัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)ผลการแข่งขัน ดังภาพ

40.jpg31.jpg42.jpg38.jpg37247.jpg33.jpg29.jpg23.jpg37242.jpg37248.jpg16.jpg17.jpg9.jpg37252.jpg6.jpg5.jpg14.jpg37249.jpg3.jpg10.jpg37246.jpg43.jpg30.jpg12.jpg41.jpg4.jpg32.jpg39.jpg27.jpg8.jpg24.jpg15.jpg37244.jpg37239.jpg37238.jpg35.jpg36.jpg37241.jpg22.jpg13.jpg1.jpg37253.jpg34.jpg18.jpg2.jpg37240.jpg20.jpg37245.jpg26.jpg37243.jpg37250.jpg25.jpg37.jpg37251.jpg28.jpg7.jpg21.jpg19.jpg11.jpg