banner_wat

อบรมคุณธรรม จริยธรรม ปี2560

ด้วยหน่วยเผยแผ่พระศาสนา ประจำภาค 15 วัดเพชรสมุทรวรวิหาร โดยท่านเจ้าคุณเยื้อน หรือพระมหาสิทธิการทอง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร พระอารามหลวง ประธานมูลนิธิหลวงพ่อบ้านแหลม ได้ทำการออกอบรมคุณธรรม จริยธรรมและนำนักเรียนปฏิบัติตนเป็นพุทธมามกะในจังหวัดสมุทรสงคราม  และได้มาจัดการอบรมให้นักเรียนที่โรงเรียนวัดสีแยกราษฎร์บำรุง ณ ห้องจริยธรรม   เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560

__0023.jpg__0024.jpg__0030.jpg__0022.jpg__0029.jpg__0008.jpg__0011.jpg__0021.jpg__0015.jpg__0019.jpg__0004.jpg__0012.jpg__0002.jpg__0010.jpg__0018.jpg__0025.jpg__0003.jpg__0016.jpg__0013.jpg__0017.jpg__0027.jpg__0001.jpg__0009.jpg__0005.jpg__0026.jpg__0014.jpg__0006.jpg__0028.jpg