banner_wat

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี2561

กำหนดการ

การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

จัดกิจกรรมวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ อาคารโดม โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

…………………………………………………………………………………………………

 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชทานคำขวัญวันแม่ 2561

"เมื่อเรารวมกำลังกันทั้งชาติ

ย่อมสามารถช่วยไทยไขปัญหา

ผนึกแรงหลอมรวมร่วมปัญญา

จักนำพาชาติตนรอดพ้นภัย"

 

เวลา 08.30  น.    นักเรียน เข้าแถวเคารพธงชาติ

เวลา 09.00 น.     นักเรียนพร้อมกันในอาคารโดมเพื่อประกอบพิธีวันแม่

เวลา 09.30 น.     ประธานพิธี (ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

หลังจากนั้น ประธานขึ้นยืนบนแท่นเพื่อรับการกล่าวรายงาน

- นายสุวิทย์  หุ่นดี  กล่าวรายงาน

- ประธานในพิธี  ทำพิธีถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมราชินีฯ

โดยนักเรียนหญิง 2 คน ส่งพานพุ่มทอง เงิน ให้

- ถวายพานพุ่มดอกมะลิ

- เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ

- กล่าวคำถวายราชสดุดีโดยประธาน

- ผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่าน ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  และร้องเพลงสดุดีมหาราชินี

เวลา 10.00 น.     ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน

- นักเรียนทุกคนร่วมร้องเพลง ค่าน้ำนม

- นักเรียนทุกคนร่วมร้องเพลงเรียงความเรื่องแม่

- นักเรียนทุกคนร่วมร้องเพลงใครหนอ

- ชมภาพวิดิทัศน์เกี่ยวกับแม่ที่เป็นคลิปวิดิโอทั้งเพลงและภาพยนตร์สั้น

- นักเรียนกล่าวความรู้สึกต่อแม่ผ่านการเรียงความ

-.ประกวดร้องเพลงเกี่ยวกับแม่ชิงรางวัล

- แจกเกียรติบัตรจากการประกวดกิจกรรมวันแม่