banner_wat

อบรมคุณธรรม จริยธรรม ปี2561

ด้วยหน่วยเผยแผ่พระศาสนา ประจำภาค 15 วัดเพชรสมุทรวรวิหาร โดยท่านเจ้าคุณเยื้อน หรือพระมหาสิทธิการทอง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร พระอารามหลวง ประธานมูลนิธิหลวงพ่อบ้านแหลม ได้ทำการออกอบรมคุณธรรม จริยธรรมและนำนักเรียนปฏิบัติตนเป็นพุทธมามกะในจังหวัดสมุทรสงคราม  และได้มาจัดการอบรมให้นักเรียนที่โรงเรียนวัดสีแยกราษฎร์บำรุง ณ ห้องจริยธรรม   เมื่อวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ระหว่างเวลา 09.00 - 11.00 น. ณ อาคารโดมของโรงเรียนวัดสี่แยกษฎร์บำรุง

 

20181114__0021.jpg20181114__0025.jpg20181114__0018.jpg20181114__0031.jpg20181114__0023.jpg20181114__0012.jpg20181114__0029.jpg20181114__0045.jpg20181114__0034.jpg20181114__0011.jpg20181114__0026.jpg20181114__0032.jpg20181114__0016.jpg20181114__0047.jpg20181114__0008.jpg20181114__0037.jpg20181114__0013.jpg20181114__0033.jpg20181114__0038.jpg20181114__0039.jpg20181114__0040.jpg20181114__0035.jpg20181114__0022.jpg20181114__0003.jpg20181114__0010.jpg20181114__0009.jpg20181114__0036.jpg20181114__0043.jpg20181114__0028.jpg20181114__0044.jpg20181114__0030.jpg20181114__0007.jpg20181114__0020.jpg20181114__0041.jpg20181114__0042.jpg20181114__0046.jpg20181114__0015.jpg20181114__0027.jpg20181114__0001.jpg20181114__0014.jpg