banner_wat

กิจกรรมของนักเรียนยากจนพิเศษ2561

     โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรมให้นักเรียนยากจนพิเศษ จำนวน 19 คน ในภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2561 ตามโครงการส่งเสริมทักษะการจัดดอกไม้แห้ง ด้วยงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน จัดกิจกรรมขึ้นที่ห้องจริยธรรม ในวันที่ 29 มกราคม 2562 โดยวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการจัดดอกไม้แห้ง คือคุณครูนลินี แสงทอง และนักเรียนหญิงผู้ช่วย อีก 2 คนจากโรงเรียนวัดลาดเป้ง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

Dokmaipradit__0016.jpgDokmaipradit__0097.jpgDokmaipradit__0087.jpgDokmaipradit__0108.jpgDokmaipradit__0002.jpgDokmaipradit__0098.jpgDokmaipradit__0064.jpgDokmaipradit__0054.jpgDokmaipradit__0063.jpgDokmaipradit__0040.jpgDokmaipradit__0067.jpgDokmaipradit__0014.jpgDokmaipradit__0043.jpgDokmaipradit__0099.jpgDokmaipradit__0017.jpgDokmaipradit__0030.jpgDokmaipradit__0106.jpgDokmaipradit__0044.jpgDokmaipradit__0025.jpgDokmaipradit__0078.jpgDokmaipradit__0062.jpgDokmaipradit__0003.jpgDokmaipradit__0042.jpgDokmaipradit__0005.jpgDokmaipradit__0111.jpgDokmaipradit__0085.jpgDokmaipradit__0057.jpgDokmaipradit__0079.jpgDokmaipradit__0061.jpgDokmaipradit__0026.jpgDokmaipradit__0032.jpgDokmaipradit__0068.jpgDokmaipradit__0056.jpgDokmaipradit__0101.jpgDokmaipradit__0029.jpgDokmaipradit__0114.jpgDokmaipradit__0112.jpgDokmaipradit__0012.jpgDokmaipradit__0035.jpgDokmaipradit__0102.jpgDokmaipradit__0073.jpgDokmaipradit__0052.jpgDokmaipradit__0084.jpgDokmaipradit__0033.jpgDokmaipradit__0011.jpgDokmaipradit__0082.jpgDokmaipradit__0065.jpgDokmaipradit__0083.jpgDokmaipradit__0090.jpgDokmaipradit__0104.jpgDokmaipradit__0058.jpgDokmaipradit__0027.jpgDokmaipradit__0028.jpgDokmaipradit__0001.jpgDokmaipradit__0009.jpgDokmaipradit__0010.jpgDokmaipradit__0020.jpgDokmaipradit__0036.jpgDokmaipradit__0088.jpgDokmaipradit__0076.jpgDokmaipradit__0008.jpgDokmaipradit__0015.jpgDokmaipradit__0092.jpgDokmaipradit__0080.jpgDokmaipradit__0091.jpgDokmaipradit__0077.jpgDokmaipradit__0055.jpgDokmaipradit__0013.jpgDokmaipradit__0081.jpgDokmaipradit__0018.jpgDokmaipradit__0049.jpgDokmaipradit__0039.jpgDokmaipradit__0038.jpgDokmaipradit__0113.jpgDokmaipradit__0034.jpgDokmaipradit__0060.jpgDokmaipradit__0086.jpgDokmaipradit__0107.jpgDokmaipradit__0103.jpgDokmaipradit__0051.jpgDokmaipradit__0006.jpgDokmaipradit__0041.jpgDokmaipradit__0007.jpgDokmaipradit__0075.jpgDokmaipradit__0074.jpgDokmaipradit__0019.jpgDokmaipradit__0066.jpgDokmaipradit__0110.jpgDokmaipradit__0059.jpgDokmaipradit__0004.jpgDokmaipradit__0031.jpgDokmaipradit__0109.jpgDokmaipradit__0089.jpgDokmaipradit__0050.jpgDokmaipradit__0100.jpgDokmaipradit__0053.jpgDokmaipradit__0105.jpgDokmaipradit__0037.jpg