banner_wat

ทำบุญวันพระเข้าพรรษา

       ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง นำนักเรียนร่วมทำบุญในทุกวันพระในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาโดยหมุนเวียนนักเรียนไปทุกวันพระ คือ อนุบาล 2-3  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โดยจะหมุนเวียนกันไปทุกวันพระที่ตรงกับวันทำการ

Thambun310762__0004.jpgThambun310762__0008.jpgThambun310762__0016.jpgThambun310762__0006.jpgThambun310762__0012.jpgThambun310762__0013.jpgThambun310762__0007.jpgThambun310762__0018.jpgThambun310762__0015.jpgThambun310762__0010.jpgThambun310762__0003.jpgThambun310762__0002.jpgThambun310762__0001.jpgThambun310762__0014.jpgThambun310762__0017.jpgThambun310762__0009.jpgThambun310762__0011.jpgThambun310762__0005.jpg