banner_wat

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า 2562ต้อนรับปีใหม่2563

         โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง  จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2563 ให้กับนักเรียนในระหว่างวันที่26-27 ธันวาคม 2562 โดยในวันพฤหัสบดีเป็นกิจกรรม ถวายกระเช้าปีใหม่เพื่อขอคำอวยพรจากหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดสี่แยกราษฎร์บำรุงและถวายกระเช้าปีใหม่แด่พระอาจารย์ที่มาสอนจริยธรรมในปีการศึกษา 2562 ส่วนในวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยกิจกรรมการเล่นเกม การเลี้ยงฉลองของแต่ละชั้น การจับฉลากมอบของขวัญ รวมถึงการแสดงต่าง ๆ  เพื่อสร้างความสนุกสนานสามัคคีให้แก่คณะครูและนักเรียนทุกคน