banner_wat

กิจกรรมฝึกอาชีพเด็กยากจนพิเศษ 2562

       โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพ การทำไอศกรีมแท่งโบราณแสนอร่อย ให้กับนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข ของปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่2 ครั้งที่2 จำนวน 31 คน ในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ หออาคารโดมโรงเรียน

nakrianyakjon22562__0062.jpgnakrianyakjon22562__0039.jpgnakrianyakjon22562__0025.jpgnakrianyakjon22562__0022.jpgnakrianyakjon22562__0055.jpgnakrianyakjon22562__0092.jpgnakrianyakjon22562__0077.jpgnakrianyakjon22562__0012.jpgnakrianyakjon22562__0021.jpgnakrianyakjon22562__0017.jpgnakrianyakjon22562__0016.jpgnakrianyakjon22562__0081.jpgnakrianyakjon22562__0006.jpgnakrianyakjon22562__0003.jpgnakrianyakjon22562__0045.jpgnakrianyakjon22562__0093.jpgnakrianyakjon22562__0094.jpgnakrianyakjon22562__0076.jpgnakrianyakjon22562__0083.jpgnakrianyakjon22562__0037.jpgnakrianyakjon22562__0052.jpgnakrianyakjon22562__0030.jpgnakrianyakjon22562__0091.jpgnakrianyakjon22562__0020.jpgnakrianyakjon22562__0068.jpgnakrianyakjon22562__0072.jpgnakrianyakjon22562__0085.jpgnakrianyakjon22562__0035.jpgnakrianyakjon22562__0019.jpgnakrianyakjon22562__0088.jpgnakrianyakjon22562__0065.jpgnakrianyakjon22562__0060.jpgnakrianyakjon22562__0054.jpgnakrianyakjon22562__0050.jpgnakrianyakjon22562__0014.jpgnakrianyakjon22562__0049.jpgnakrianyakjon22562__0041.jpgnakrianyakjon22562__0032.jpgnakrianyakjon22562__0043.jpgnakrianyakjon22562__0087.jpgnakrianyakjon22562__0013.jpgnakrianyakjon22562__0010.jpgnakrianyakjon22562__0086.jpgnakrianyakjon22562__0038.jpgnakrianyakjon22562__0047.jpgnakrianyakjon22562__0053.jpgnakrianyakjon22562__0015.jpgnakrianyakjon22562__0018.jpgnakrianyakjon22562__0058.jpgnakrianyakjon22562__0075.jpgnakrianyakjon22562__0080.jpgnakrianyakjon22562__0026.jpgnakrianyakjon22562__0009.jpgnakrianyakjon22562__0059.jpgnakrianyakjon22562__0034.jpgnakrianyakjon22562__0042.jpgnakrianyakjon22562__0001.jpgnakrianyakjon22562__0040.jpgnakrianyakjon22562__0090.jpgnakrianyakjon22562__0028.jpgnakrianyakjon22562__0027.jpgnakrianyakjon22562__0008.jpgnakrianyakjon22562__0056.jpgnakrianyakjon22562__0078.jpgnakrianyakjon22562__0048.jpgnakrianyakjon22562__0082.jpgnakrianyakjon22562__0046.jpgnakrianyakjon22562__0067.jpgnakrianyakjon22562__0061.jpgnakrianyakjon22562__0011.jpgnakrianyakjon22562__0063.jpgnakrianyakjon22562__0070.jpgnakrianyakjon22562__0051.jpgnakrianyakjon22562__0073.jpgnakrianyakjon22562__0031.jpgnakrianyakjon22562__0044.jpgnakrianyakjon22562__0036.jpgnakrianyakjon22562__0057.jpgnakrianyakjon22562__0002.jpgnakrianyakjon22562__0023.jpgnakrianyakjon22562__0029.jpgnakrianyakjon22562__0024.jpgnakrianyakjon22562__0079.jpgnakrianyakjon22562__0033.jpgnakrianyakjon22562__0084.jpgnakrianyakjon22562__0004.jpgnakrianyakjon22562__0007.jpgnakrianyakjon22562__0066.jpgnakrianyakjon22562__0071.jpgnakrianyakjon22562__0069.jpgnakrianyakjon22562__0005.jpgnakrianyakjon22562__0089.jpgnakrianyakjon22562__0064.jpgnakrianyakjon22562__0074.jpg