banner_wat

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ปี 2563

         จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค covid-19 ทำให้ทางโรงเรียนต้องงดการแห่เวียนเทียนรอบพระอุโบสถ เพื่อทำพิธีถวายเทียนพรรษา เช่นทุกปี ดังนั้นกิจกรรมในปีนี้ จึงจัดนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 เป็นตัวแทนไปถวายเทียนพรรษาโดยปฏิบัติตามหลักมาตรการควบคุมเพื่อความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรค covid-19 โดยจัดกิจกรรมถวายเทียนจำพรรษา เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563  ณ วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

IMG_2572.JPGIMG_2594.JPGIMG_2589.JPGIMG_2610.JPGIMG_2603.JPGIMG_2579.JPGIMG_2588.JPGIMG_2573.JPGIMG_2597.JPGIMG_2605.JPGIMG_2574.JPGIMG_2577.JPGIMG_2582.JPGIMG_2600.JPGIMG_2587.JPGIMG_2599.JPGIMG_2612.JPGIMG_2591.JPGIMG_2596.JPGIMG_2576.JPGIMG_2578.JPGIMG_2604.JPGIMG_2611.JPGIMG_2601.JPGIMG_2613.JPGIMG_2590.JPGIMG_2580.JPGIMG_2609.JPGIMG_2602.JPGIMG_2606.JPGIMG_2581.JPGIMG_2595.JPGIMG_2593.JPGIMG_2607.JPGIMG_2592.JPGIMG_2584.JPGIMG_2575.JPG