banner_wat

วันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่10 ปี63

          วันที่ 24 กรกฎาคม2563  โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง นำคณะ ครู นักเรียน จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และถวายพระพรชัยมงคล ลงนามถวายพระพรและบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารโดมโรงเรียน

          ทั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมแสดงความจงรักภักดี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้  จึงได้จัดพิธี เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 คณะครู นักเรียน โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ด้วยพระมหากรุณาธิคุณนานัปการที่ทรงปฏิบัติ มีผลให้ประเทศไทยเป็นปึกแผ่น รุ่งเรือง สงบร่มเย็นเป็นเอกราชมาจนถึงปัจจุบัน ดังนั้น คนไทยทุกคนจึงควรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ มีความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ดำรงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป