banner_wat

กิจกรรมร่วมทอดกฐินวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง ปี 2563

          คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง ร่วมจัดทำพุ่มกฐิน ร่วมงานกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 ซึ่งจัดงานขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 ตรงกับวันขึ้น 9 ค่ำเดือน 12 ซึ่งทางวัดต้องการจตุปัจจัยไปใช้ในการปูกระเบื้องศาลาโรงครัว ในการนี้ทางโรงเรียนจึงร่วมจัดพุ่มกฐินเพื่อร่วมทอดและยังร่วมออกร้านทำก๋วยจั๊บเลี้ยงผู้มาร่วมงานกฐินด้วย

katsin251063__23.jpgkatsin251063__27.jpgkatsin251063__6_0.jpgkatsin251063__18.jpgkatsin251063__6.jpgkatsin251063__31.jpg61223.jpgkatsin251063__12.jpgkatsin251063__11.jpgkatsin251063__22.jpgkatsin251063__1_0.jpg61238.jpgkatsin251063__29.jpgkatsin251063__9_0.jpgkatsin251063__16_0.jpg61236.jpgkatsin251063__10_0.jpg61233.jpgkatsin251063__5.jpgkatsin251063__0_0.jpgkatsin251063__2.jpg61224.jpg61226.jpgkatsin251063__10.jpg61239.jpgkatsin251063__16.jpgkatsin251063__14.jpgkatsin251063__19.jpgkatsin251063__25.jpgkatsin251063__45.jpgkatsin251063__18_0.jpgkatsin251063__3.jpgkatsin251063__4_0.jpgkatsin251063__7.jpgkatsin251063__28.jpgkatsin251063__12_0.jpgkatsin251063__8_0.jpgkatsin251063__35.jpgkatsin251063__17_0.jpgkatsin251063__30.jpgkatsin251063__13_0.jpgkatsin251063__7_0.jpg61234.jpg61230.jpg61228.jpgkatsin251063__15.jpg61225.jpgkatsin251063__46.jpgkatsin251063__37.jpg61235.jpgkatsin251063__15_0.jpg61240.jpg61222.jpgkatsin251063__32.jpgkatsin251063__20.jpg61227.jpg61237.jpgkatsin251063__3_0.jpgkatsin251063__11_0.jpg61229.jpgkatsin251063__1.jpgkatsin251063__2_0.jpgkatsin251063__8.jpgkatsin251063__4.jpgkatsin251063__17.jpgkatsin251063__26.jpgkatsin251063__19_0.jpg61231.jpgkatsin251063__14_0.jpgkatsin251063__9.jpgkatsin251063__5_0.jpgkatsin251063__13.jpgkatsin251063__24.jpgkatsin251063__21.jpgkatsin251063__0.jpg61232.jpg