banner_wat

ติดตามการป้องกันโควิด-19

        เมื่อวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 คณะทำงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ลงตรวจติดตามการให้บริการการรับวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 นำโดย ท่านสมโภชน์ เศรษฐาวงศ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม และท่านรองลิขิต เพ็งประสิทธิพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม โดยมี นายกิตินันท์ นาเสถียร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุงให้การต้อนรับ

95005.jpg95010.jpg95003.jpg95008.jpg95011.jpg95007.jpg95006.jpg95009.jpg95002.jpg95004.jpg