banner_wat

ร่วมกิจกรรมวันพ่อ58 อบต.ปลายโพงพาง

วันพ่อแห่งชาติของประเทศไทย ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2470 และยังได้มีการกำหนดให้ดอกพุทธรักษา เป็นสัญลักษณ์ วันพ่อแห่งชาติ

โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมถวายพระพรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติที่องค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพงพางจัดขึ้นในวันเสาร์ร์ที่ 5 ธันวาคม 2558 ณ สนามวัดโคกเกตุ และทางโรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง ได้จัดชุดการแสดงเพื่อรำถวายพระพร จำนวน 1 ชุด ในชื่อชุด จินตลีลาพ่อหลวงของแผ่นดิน

40.jpg31.jpg72.jpg42.jpg38.jpg60.jpg68.jpg33.jpg67.jpg29.jpg23.jpg71.jpg16.jpg17.jpg9.jpg61.jpg56.jpg6.jpg5.jpg14.jpg46.jpg3.jpg10.jpg43.jpg30.jpg12.jpg41.jpg70.jpg4.jpg55.jpg32.jpg39.jpg27.jpg8.jpg24.jpg15.jpg64.jpg65.jpg35.jpg36.jpg22.jpg54.jpg13.jpg62.jpg53.jpg44.jpg1.jpg48.jpg58.jpg47.jpg34.jpg69.jpg18.jpg49.jpg2.jpg20.jpg52.jpg26.jpg25.jpg37.jpg57.jpg28.jpg63.jpg50.jpg59.jpg66.jpg51.jpg7.jpg45.jpg21.jpg19.jpg11.jpg