banner_wat

มุทิตาจิตกลุ่ม59

       กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายปลายคีรี  กำหนดการศึกษาดูงานและมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการกลุ่มเครือข่ายปลายคีรี ปีงบประมาณ ๒๕๕๙  ณ บ้านผาน้ำรีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี   ในวันที่ ๒ - ๓ กันยายน ๒๕๕๙ โดยจะนำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของกลุ่มเครือข่ายปลายคีรี ไปศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านกุยแหย่ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี  โดยคาดหวังว่าการศึกษาดูงานนอกสถานที่จะส่งผลต่อการพัฒนางานของข้าราชการครู และกำหนดจัดงานเกษียณอายุราชการของกลุ่มเครือข่ายปลายคีรีในวันที่ ๒ กันยายน  ๒๕๕๙  เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ ในคุณงามความดีของผู้เกษียณอายุราชการที่ได้กระทำตั้งแต่รับราชการมาจนเกษียณอายุราชการ

 

IMG_7911.JPGIMG_7951.JPGIMG_7885.JPGIMG_7974.JPGIMG_8043.JPGIMG_7908.JPGIMG_7815.JPGIMG_8011.JPGIMG_7806.JPGIMG_7921.JPGIMG_8028.JPGIMG_8009.JPGIMG_7927.JPGIMG_7851.JPGIMG_8014.JPGIMG_8049.JPGIMG_7940.JPGIMG_8027.JPGpanam3.jpgIMG_7942.JPGIMG_7972.JPGIMG_7894.JPGIMG_7847.JPGIMG_7866.JPGIMG_7889.JPGIMG_7881.JPGIMG_7993.JPGIMG_8026.JPGIMG_7913.JPGpanam1.jpgIMG_7903.JPGIMG_7842.JPGIMG_7819.JPGIMG_8037.JPGIMG_7919.JPGIMG_7965.JPGIMG_7879.JPGIMG_7883.JPGIMG_8046.JPGIMG_7897.JPGIMG_7804.JPGIMG_7937.JPGIMG_8048.JPGpanam2.jpgIMG_8012.JPGIMG_8007.JPGIMG_8001.JPGIMG_7977.JPGIMG_7827.JPGIMG_7876.JPGIMG_8019.JPGIMG_7948.JPGIMG_7807.JPGIMG_7979.JPGIMG_7877.JPGIMG_7983.JPGIMG_7992.JPGIMG_7905.JPGIMG_7968.JPGIMG_7900.JPGIMG_7964.JPGIMG_8031.JPG