banner_wat

ต้อนรับครูมยุรี

     ตามที่ กศจ.สมุทรสงคราม ได้มีการประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 มีมติอนุมัติย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2559 (ครั้งที่ 2 เดือนกันยายน 2559) ราย นางมยุรี ศรชัย ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านดอนจั่น ให้ดำรงตำแหน่งใหม่ ณ โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง สพป.สมุทรสงคราม  ทางโรงเรียนบ้านดอนจั่น ได้ทำการพาคุณครูมยุรี  ศรชัย  มาส่งตัวเพื่อเข้าทำงานในโรงเรียนใหม่  โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง จัดพิธีต้อนรับ ณ ห้องจริยธรรม ของโรงเรียนเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559

31.jpg33.jpg29.jpg23.jpg16.jpg17.jpg9.jpg6.jpg5.jpg14.jpg3.jpg10.jpg30.jpg12.jpg4.jpg32.jpg27.jpg8.jpg24.jpg15.jpg22.jpg13.jpg1.jpg34.jpg18.jpg2.jpg20.jpg26.jpg25.jpg28.jpg7.jpg21.jpg19.jpg11.jpg